yabo亚搏-读完这6本书,你也是认知高手

原标题:读完这6本书,你也是认知高手

作 yabo亚搏者:李yabo亚搏翔 得到App总编辑、《详谈》书系主理⼈

来 源:正和岛

应《决策参考》特别邀请,得到App总编辑李翔罕见对外分享了私人书单。

最近读的一本书。作者是从1985年开始跟踪采访乔布斯的资深记者。他写这本书的初衷之一,是认为乔布斯的大众形象被简单化了:

在作者看来,乔布斯从1985年被驱逐出苹果,到1996年重返苹果,这中间的10年时间,经常被人忽视,充鸭脖官方网站满挫败和探索,也没有那么多戏剧性和闪亮时刻,却是乔布斯从一个天才创业者成长为⼀个大企业家的关键磨砺期。他开始懂得如何激励团队、如何跟人协作、如何处理事情的轻重缓急等对于一个CEO而言至关重要的事。

⽤作者的话说:“他学会了如何更好地利用自己的优势,控制那些会阻碍成功的弱点。那些弱点并没有消失,也没有被优点取代,只不过他学会了如鸭脖官方网站何管理自我,如何控制自己的天赋与不足,可能并不是控制全部,但至少能控制大部分。”

对我的很大yabo亚搏的启发是:

责任编辑:

Junaid Hasan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quo eius nam facere enim, voluptas incidunt officiis molestiae, nostrum dolor? Fugit.

Recent Comments

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Facere optio ipsum maiores mollitia quisquam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Facere optio ipsum maiores mollitia quisquam.

Post your Comments